SBvS: Noordelijke Vereniging Docenten Sport en Bewegen voor Senioren

Home | Contact | Links

Home

De Noordelijke Vereniging Docenten Sport en Bewegen voor Senioren

De vereniging is ontstaan uit: Vereniging van Docenten Meer Bewegen voor Ouderen in Drenthe, opgericht op 10 september 1976.Op 30 mei 2008 zijn de nieuwe naam en afkorting Sport en Bewegen voor Senioren (SBvS) statutair vastgelegd.

Doel

Belangenbehartiging en het in contact brengen en houden van docenten die werken met senioren op het gebied van sport en bewegen.

Bijeenkomsten

Begin februari is er een bijeenkomst waarin de nieuwjaarsbijeenkomst en de algemene ledenvergadering (ALV) worden gecombineerd.  In de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Aansluitend organiseren wij een workshop op het gebied van sport en bewegen of een informatief onderdeel.

Eigen inbreng van leden voor activiteiten die door de vereniging kan worden ondersteund is altijd welkom. Circa 3 keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de stand van zaken rondom de vereniging. Een Lustrum wordt feestelijk gevierd.

Scholingen

Hieronder zijn twee scholingen te vinden die specifiek relevant zijn voor sport en bewegen voor senioren. Druk op de afbeeldingen voor informatiebrochures.

    

Beleidszaken

Er is regelmatig overleg met de landelijke vereniging (VML), provinciale, gemeentelijke en andere instanties op het gebied van de seniorensport.

Privacybeleid

Ons privacybeleid kunt u hier vinden.