SBvS: Noordelijke Vereniging Docenten Sport en Bewegen voor Senioren

Home | Contact | Links

Lidmaatschap

Ieder die bevoegd is les te geven op het gebied van sport en bewegen aan senioren kan lid worden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar uiterlijk voor 1 december.

Contributie

De contributie bedraagt € 32,50 per jaar, inclusief: ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringen zijn voor alle activiteiten die leden in het kader van hun “werk” uitvoeren, inclusief het buitenland en inclusief het reizen in het kader van de activiteiten.