SBvS: Noordelijke Vereniging Docenten Sport en Bewegen voor Senioren

Home | Contact | Links

Links

Provinciale consulenten MBvO
 
Sport Drenthe
Esther Witte
ewitte@sportdrenthe.nl
www.sportdrenthe.nl
 
Stichting Goud Vereg
info@goudvereg.nl
www.goudvereg.nl
 
Sport Fryslan
Inge Rundervoort
inge@sportfryslan.nl
www.sportfryslan.nl
 
Sportservice Overijssel
Krijn van Houten
info@sportserviceoverijssel.nl
www.sportserviceoverijssel.nl
 
VML (ter informatie)
De VML is de overkoepelende landelijke Vereniging van Docenten MBvO. Informatie is te vinden op: www.vmlnederland.nl
info@vmlnederland.nl
 
Oudfit (ter informatie)
Oudfit is het vakblad voor sport en bewegen voor 50+. Het blad verschijnt vier maal per jaar.
 
Persmedia Uitgeverij,
Postbus 2107,
1620 EC Hoorn.
tel: 0229 21 32 54
e-mail: persmedia@quicknet.nl